Wacana Pemikiran Sayyid Qutb

Resolusi Bersama KERIS '09

  1. PENUBUHAN GENERASI AL-KAHFI (GEN KAHFI). 
  2. UKHUWAH BERTERUSAN DENGAN PELAKSANAAN USRAH.
  3. BLOG KERIS DINAMAKAN BLOG GEN KAHFI. 
  4. IFTAR GEN KAHFI YANG DIURUSKAN OLEH AHLI GEN KAHFI.
  5. HUBUNGAN MAYA DENGAN PESERTA KERIS DARIPADA UNIVERSITI LAIN.
  6. MENERUSKAN USRAH DENGAN SAHABAT YANG TIDAK HADIR KE KERIS.
  7. MENGADAKAN SATU GABUNGAN DIANTARA KOLEJ UNTUK BERSAMA MENJAYAKAN PROGRAM.
  8. PERJUMPAAN SEMUA AHLI SEBULAN SEKALI.
  9. MEWUJUDKAN SATU TABUNG KHAS GEN KAHFI.
  10. MEMPERKENALKAN KONSEP "ISLAM NO.1" BERMATLAMATKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR.